President                   :  Pas.  Paramanantham Pasupathy

Address                      :  Burg.schrijenstraat 42-3,  6137 RT Sittard

Tel .                             : +31464584555/+31639086928

 

Secretary                    : Shanmugam pillai Selliah

 

Treasurer                   : J. P. E. Fernando

 

 

 

 

Netherland Registration Information:

 

Postal Address:   Postbus 8517,  Bergerweg 61,  6135 KD  Sittard.

 

Zetel                   : Heerlen, 

KvK                    : 70206317

RSIN                  : 858190837

 

 


Download
Baten en Lasten Overzicht 2023.pdf
Adobe Acrobat Document 57.3 KB

 

Bride of Yeshua Church

 

Beleidsplan

 

De Visie en Missie van Bride of Yeshua Church

 

De missie is het prediken van het evangelie van Jezus Christus en het Koninkrijk van God in de hele wereld; Discipelen in alle naties maken ( Mat 28:19-20) van hen die God de Vader trekt (Joh 6:44) en zorg dragen voor deze discipelen.

 

We willen graag de boodschap van Jezus brengen naar de Tamil mensen.

 

Doelstelling

 

Het evangelie van Jezus Christus te verkondigen en op te roepen zich te bekeren tot God. Het onderwijzen in het woord van God, het uit oefenen met de gemeente. Het vieren van het Heilig Avondmaal, de leden toe te rusten tot dienstbetoon, hen aan te sporen mede getuige te zijn van Christus verlossingswerk, de komst van Jezsus Christus te verwachten, het houden van bijeenkomsten, bijbelstudies, gebedskringen, kinderwerk, jeugdwerk en evangelisatieactiviteiten. We houden de dienst in Tamil. In zuid Limburg hebben we geen tamil dienst.

 

Bride of Yeshua Church dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

 

Activiteiten  

 

1. Eredienst 

2. Kinderdienst 

3. Jongerenwerk 

4. Huis gebedskring 

5. Avondmaaltijd 

6. Vasten en bidden 

7. Doopdienst 

8. Bezoekwerk 

9. Zending en Evangelisatie (Folders uitdelen)

  

Financiering

 

De manier waarop Bride of Yeshua Church haar geld werft

 

- 1/10 van de leden

 

- Collectes

Bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid

 

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste  3 leden, waaronder een voorzitter, (eventueel) vice voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

 

Tenslotte

 

We hopen dat een gezonde groei van de gemeente de komende jaren daadwerkelijk zal plaats vinden en dat velen de weg naar Jezus vinden en wij dat als onze taak en opdracht mogen zien.